ŽIJEME MĚLNÍKEM, ABY MĚLNÍK ŽIL:

 • rozšířením kapacit MŠ i ZŠ (dostavbou nové školky a školy v Bezručově ulici; přístavbou patra MŠ Mlazice)

 • usnadněním vstupu žáků na MŠ i ZŠ

 • dokončením pořízení územního plánu, krizové pozemky chceme řešit individuálně a především NEPŘIPUSTIT ZNEHODNOCENÍ MAJETKU OBČANŮ    

 • podporou komunitních a rodinných center včetně spolků a iniciativ (např. rodinná centra Chloumek a Kašpárek, Mělnický okrašlovací spolek, P.U.N.K, JSDH, aj.)

 • podporou tradičním akcím, vinařů a spolků včetně kulturních zařízení spadající pod kraj (např. Jarošovci, Nové divadlo, Mělnický košt, Regionální muzeum, DDM, Státní okresní archiv)

 • podporou alternativnímu vzdělávání

 • nastavením jasných parametrů spolupráce s největšími podniky na území města a jejich zapojením do rozvoje města (např. České přístavy, Junker, Vibracoustic, aj.)

 • revitalizací nám. Karla IV, včetně demolice VVS

 • rozvíjením veřejných prostor pro společenský život - náplavky, parkánu v Jungmannových sadech, sídlišť a parků v okrajových částech města

 • úsporným hospodařením města a realizováním rozumných investic

 • navýšením fondu regenerace

 • systémem podpory sportovních klubů a reprezentantů

 • prosazováním varianty „obchvatu“ podél železničního koridoru bez dalšího rozdělení města u Neuberku 

 • udržením a rozvojem systému sociálních služeb (terénní služby, domov pro matky s dětmi, péče o seniory) včetně snadnější dostupností a přístupu do služeb

 • větším akcentem na projektový management a být tak lépe připraveni pro případné vypsané dotační tituly

 

CHCEME LEPŠÍ MĚLNÍK, STEJNĚ JAKO VY

 


 

 


 

 

Komunální volby 2022 - Mělník

Po čtyřech letech budou mít občané znovu možnosti rozhodnout o tom, kdo zasedne v zastupitelstvu města Mělníka. Letos budou moci mělničané rozhodnou i o svém zástupci v Senátu.

Termín komunálních voleb 2022

Naposledy proběhly volby do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018, letošní termín konání komunálních voleb jako tradičně určil prezident republiky. Letos proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu bude možné volit od 8 do 14 hodin.

Křížkování

Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny se v komunálních volbách nekroužkuje, ale křížkuje. Křížkem volič udělí svůj hlas bud celému politickému subjektu, nebo zakřížkuje jednotlivé kandidáty napříč politickým spektrem. Počet křížku se pak shoduje s počtem členů obecního zastupitelstva. Občané města Mělníka mohou tedy udělit až 21 křížků.  

Voličský průkaz

Voličský průkaz lze využít během prezidentských voleb, voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu. V případě komunálních voleb se voličský průkaz nevydává. Požádat o něj lze u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydliště nebo u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů a to na základě osobní žádosti nebo žádosti v listinné nebo elektronické podobě. 

Volby do Senátu

V roce 2022 spolu s komunálními volbami v termínu 23. a 24. září proběhne na Mělníku i první kolo voleb do Senátu. Případné druhé kolo pak proběhne v termínu 30. září až 1. října

Pro komunální volby 2022 si politické sdružení Mělničané vylosovalo číslo 2.