Kandidáti pro komunální volby 2022 

Kandidát č. 1

PhDr. Mgr. Petr VOLF (44), místostarosta Mělníka

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Image

Povoláním psycholog. Dlouhá léta se aktivně věnuje (nejen) mělnické kultuře.  Profesně působil především na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a externě spolupracoval se soukromými subjekty jako lektor, supervizor, scénárista a dramaturg. Hlavní pozornost v městské radě a zastupitelstvu věnuje  kultuře a sociálním službám. Mezi jeho záliby patří potápění, lyžování, tai chi a hudba.

 

Kandidát č. 2

Prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc. (65), univerzitní profesor, VŠE Praha

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Image

Vystudoval VŠE v Praze a celou svoji kariéru věnoval pedagogickému působení na této škole.  Od roku 1992 pak současně ve funkcích vedoucího katedry psychologie a sociologie řízení, proděkana pro vědu a od roku 2014 děkana fakulty. Dlouhodobě spolupracuje s podnikovou sférou v oblasti poradenství, vzdělávání managementu a expertíz. Působí jako hostující profesor na univerzitách v Německu. Celý svůj soukromý život i studia  na základní i střední škole je spojen s životem v našem městě.

 

Kandidát č. 3

Mgr. Jan LANK (56), ředitel společnosti TRIO INTERIER

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Image

Narodil se a žije v Mělníku s manželkou a dvěma dětmi. Je absolventem pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1996 podniká v oblasti zařízení interiérů,  je zakladatelem firmy TRIO interiér.  Mezi  jeho hlavní záliby patří sport, hlavně tenis, který podporuje i jako sponzor, a hudba, kde již 15 let zajišťuje  organizaci "Country scény"  Mělnického vinobraní.

 

Kandidátka č. 4

Mgr. Bc. Lenka Ságnerová Dip. Erg. (46), rodinný terapeut, lektor

Bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

Image

Rodinná, párová a individuální terapeutka s vlastní praxí na Mělníku. Je lektorkou psychoterapeutického rodinného výcviku Movisa, programů primární prevence, komunikace a osobnostního rozvoje, pořádá semináře pro rodiče, pěstouny, pedagogy a další odborníky, ale i širokou veřejnost. Pracuje s dětmi i dospělými v oblasti vzdělávání, sociální práce a poradenství.

Kandidátka č. 5 

Ing. Renáta Habeltová (51), třídní učitelka ZŠ Jungmannovy sady

Bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

Image

Spolu se svými žáky objevuje krásy českého jazyka, matematiky i světa kolem nás. Díky práci si plní
sny, inspiruje se dětskou bezprostředností, upřímností a schopností radovat se z každodenních
maličkostí. Ve volném čase si užívá společný čas s rodinou, dobrou knihou, cestování a sport.

Kandidátka č. 6

Mgr. Vladimíra HOŘEJŠÍ (69), ředitelka mateřské školy

Bez politické příslušnosti, navržena SNK ED.

Mgr. Vladimíra HOŘEJŠÍ

Od roku 1980, kdy byla otevřena MŠ Mělník - Mlazice, zde pracovala jako učitelka. Od roku 1991 působí na stejné MŠ jako ředitelka. Kromě dětí jsou její láskou a relaxací různé druhy sportu, nejvíce volejbal. Je vdaná, má 2 dospělé děti.

 

Kandidát č. 7

Ing. Karel Hejduk (50), sklepmistr Vinařství Kraus, předseda spolku Mělnický košt

Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát.

Image

 

Kandidát č. 8

Libor Horák (38), správce vozového parku

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Image

 

Kandidát č. 9

Ing. Roman Tomášek (51), finanční ředitel

Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát.

Image

 

Kandidát č. 10

MUDr. Jan Kačer (40), kardiolog

Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát.

Image

 

Kandidát č. 11

Marek Pitrmoc (48), státní zaměstnanec

Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát.

Image

 

Kandidát č. 12

Mgr. Radek ŠLANGAL (39), učitel na ZŠ J. Seiferta

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Mgr. Radek ŠLANGAL

Mělnický rodák. Pracuje jako učitel a lektor cizích jazyků. Zajímá se o filosofii, psychologii a historii. Působí rovněž v oblasti andragogiky (spolupráce na odborných publikacích, příspěvky ve sbornících). Podílí se na tvorbě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání.  Je autorem úspěšných, diváky i porotami oceněných amatérských muzikálů, které inscenuje ve spolupráci s Novým divadlem Mělník. Působil jako textař (Šárka Vaňková, Česko hledá Superstar 3, Zbyněk Drda a další). Jako zpěvák se účastní různých charitativních akcí.

 

Kandidát č. 13

Ing. Michal Vondrouš (43), projektový manager

Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát.

Image

 

Kandidát č. 14

Mgr. Martin Justa (44), psycholog, dramaturg

Bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát.

Image

 

Kandidátka č. 15

Petra Matoušková (48), mělnická cukrářka

Bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

Image

 

Kandidátka č. 16

Mgr. Soňa Nováková (51), sociální pracovnice

Bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

Image

 

Kandidátka č. 17

Mgr. Šárka Slavíková (56), učitelka

Bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

Image

 

Kandidátka č. 18

Petra Techlovská (40), trenérka tenisu

Bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka.

 Image  

 

Kandidát č. 19

Michal Hejnal (37), restauratér

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Image

 

Kandidát č. 20

Ing. Alexandr Krátký (43), IT manager

Bez politické příslušnosti, navržen SNK ED.

Image

 

Kandidát č. 21

Ing. Miroslav Sejček (67), podnikatel

SNK ED, navržen SNK ED.

Image

 

 

Komunální volby 2022 - Mělník

Po čtyřech letech budou mít občané znovu možnosti rozhodnout o tom, kdo zasedne v zastupitelstvu města Mělníka. Letos budou moci mělničané rozhodnou i o svém zástupci v Senátu.

Termín komunálních voleb 2022

Naposledy proběhly volby do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018, letošní termín konání komunálních voleb jako tradičně určil prezident republiky. Letos proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu bude možné volit od 8 do 14 hodin.

Křížkování

Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny se v komunálních volbách nekroužkuje, ale křížkuje. Křížkem volič udělí svůj hlas bud celému politickému subjektu, nebo zakřížkuje jednotlivé kandidáty napříč politickým spektrem. Počet křížku se pak shoduje s počtem členů obecního zastupitelstva. Občané města Mělníka mohou tedy udělit až 21 křížků.  

Voličský průkaz

Voličský průkaz lze využít během prezidentských voleb, voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu. V případě komunálních voleb se voličský průkaz nevydává. Požádat o něj lze u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydliště nebo u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů a to na základě osobní žádosti nebo žádosti v listinné nebo elektronické podobě. 

Volby do Senátu

V roce 2022 spolu s komunálními volbami v termínu 23. a 24. září proběhne na Mělníku i první kolo voleb do Senátu. Případné druhé kolo pak proběhne v termínu 30. září až 1. října

Pro komunální volby 2022 si politické sdružení Mělničané vylosovalo číslo 2.