POLITICKÉ SDRUŽENÍ MĚLNIČANÉ

Mělničané jsou politickým sdružením pro komunální volby v Mělníku už od roku 2006. Naše kandidátka je zaštítěna SNK ED a sdružuje nezávislé kandidáty.

CHCEME LEPŠÍ MĚLNÍK, STEJNĚ JAKO VY

Image

SLOVO LÍDRA

Image

PhDr. Mgr. Petr Volf

V této nelehké době, kdy kultura projevu některých veřejných činitelů klesá na hranici přijatelnosti, je o to důležitější nezůstat lhostejný. Byla by škoda zbavit se výsostného práva vybrat své zástupce, kteří mají spravovat místo, kde žijeme, obzvláště jsme-li obklopeni snahami účelově a prospěchářsky překrucovat realitu. Nejen ze stran zájmových skupin, jejichž součástí někdy bývají i členové samosprávy. Služba veřejnosti, prosazení zájmů města a jeho občanů, je i díky státní správě, kontextu doby a obstrukcím dlouhodobá záležitost, na kterou nemá každý trpělivost. Zejména, čeká-li na takové odvážlivce v řadách zastupitelů množství výčitek. Je běžné, že si více všímáme věcí, které nefungují, protože fungující správa města je vnímána jako samozřejmost. I proto se přístup našeho uskupení dá jednoduše shrnout do tří zásad: nespravovat, co není rozbité, dělat víc toho, co funguje a pokud to nefunguje, dělat to jinak. Bohužel, odvahu jít do voleb s kůží na trh má čím dál méně lidí, a i ti cítí určitou marnost na svým snažením. Motivace není vskutku lákavá. Většinu záležitostí není reálné vyřešit dostatečně rychle oproti původním představám a místo ocenění bývá zastupitelům spíše spíláno, byť někdy i po právu. Navzdory všem protivenstvím z politiky, volby jsou jedna z mála věcí, kdy i člověk nemající odvahu se aktivně podílet, může svým hlasem ovlivnit chod radnice v dalších čtyřech letech. Cokoliv se děje, je pouze odrazem většinového přání obyvatel města a proto vás žádám, abyste šli k volbám, ať je vaším kandidátem kdokoliv. Vy jste ti, kdo vědí nejlépe, co by vám zlepšilo kvalitu života na Mělníku. Mělník si nezaslouží lhostejnost a proti té naše uskupení bojuje. Nechceme vás lákat líbivými sliby a hlasitými výkřiky, ty většinou nevěstí nic dobrého nebo přinejmenším reálného. Spíše vám i nadále nabízíme jednoduchý prosociální přístup, který stojí na základních premisách slušnosti, transparentnosti, spolupráce, bezpečnosti, zodpovědnosti a spolehlivosti v rovném postoji ke všem mělnickým občanům, od seniorů až k živnostníkům. Veřejnou službu bez zbytečného zatěžování obyvatel. Pokud tedy i nadále stojíte o snahu lidí s upřímným zájmem o dotažení řady zásadních témat Mělníka do úspěšného konce, naše služby jsou vám k dispozici. Chceme totiž lepší Mělník, stejně jako vy.

Děkujeme všem, kterým život na Mělníku není lhostejný. My žijeme Mělníkem, aby Mělník žil.


 

AKTUALITY

Komunální volby 2022

Letošní komunální volby proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.

Vylosovali jsme si číslo 2 !

 

KONTAKT

Mělničané

Legionářů 84

276 01 Mělník                          

​tel. 777 553 208

info@melnicane.cz

https://www.facebook.com/melnicane

 

Komunální volby 2022 - Mělník

Po čtyřech letech budou mít občané znovu možnosti rozhodnout o tom, kdo zasedne v zastupitelstvu města Mělníka. Letos budou moci mělničané rozhodnou i o svém zástupci v Senátu. Pro komunální volby 2022 si politické sdružení Mělničané vylosovalo číslo 2.

Termín komunálních voleb 2022

Naposledy proběhly volby do obecního zastupitelstva 5. a 6. října 2018, letošní termín konání komunálních voleb jako tradičně určil prezident republiky. Letos proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září. V pátek budou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu bude možné volit od 8 do 14 hodin.

Křížkování

Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny se v komunálních volbách nekroužkuje, ale křížkuje. Křížkem volič udělí svůj hlas bud celému politickému subjektu, nebo zakřížkuje jednotlivé kandidáty napříč politickým spektrem. Počet křížku se pak shoduje s počtem členů obecního zastupitelstva. Občané města Mělníka mohou tedy udělit až 21 křížků.  

Voličský průkaz

Voličský průkaz lze využít během prezidentských voleb, voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny nebo ve volbách do zastupitelstev krajů a Senátu. V případě komunálních voleb se voličský průkaz nevydává. Požádat o něj lze u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydliště nebo u zastupitelského úřadu v zahraničí, u něhož jsem se nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů a to na základě osobní žádosti nebo žádosti v listinné nebo elektronické podobě. 

Volby do Senátu

V roce 2022 spolu s komunálními volbami v termínu 23. a 24. září proběhne na Mělníku i první kolo voleb do Senátu. Případné druhé kolo pak proběhne v termínu 30. září až 1. října

Pro komunální volby 2022 si politické sdružení Mělničané vylosovalo číslo 2.